全機體任務圖文【攻略】SD Gundam G Generation: Genesis (SD 鋼彈G 世代創世)《SD高達G世紀起源》已重新補圖

文章分類: Ps3 & Ps4

失落戰爭編年史 STAGE01 實驗部隊

前半

挑戰任務:以太空坦克擊破所有敵機

吉姆一直往下跑,太空坦克在岸邊收頭就可以了

後半

亂入機體: 龜霸
可捕獲機體:/

事件任務: 擊破大魔
挑戰任務: 馬特擊破大魔

任務78: 馬特擊破大魔

敵軍配置:老虎*12 馬傑拉砲台*6 大魔*1

開局三台GUEST上前 擊破大魔
如果只有一艦GUEST就先往下防衛,再去擊破大魔

完成事件後左方出現三台渣古II 右方出現亂入機體
全滅後過關

失落戰爭編年史 STAGE02 敖迪沙

注意:這關需要空中適性的機體

亂入機體: 老虎特裝型
可捕獲機體:多普戰機*3

事件任務: 擊破亞札姆改
挑戰任務: 馬特擊破亞札姆改

敵人配置:
空中戰場:多普戰機*12
地上戰場:多普戰機*9 渣古*4 大魔*3 亞札姆改*1

開局地上小隊往前走,第二回合陸戰型高逹在氣墊艇加成下在亞札姆改7格距離下開一炮.第三回合陸戰型吉姆,到陸戰型高逹旁邊使用六連飛彈,陸戰型高逹支援,最後陸戰型高逹補刀

完成事件後,空中戰場出現 老虎*3 多普戰機*6 加烏(多普戰機*3)
地面戰場出現多普戰機*3
全滅後過關

失落戰爭編年史 STAGE03堅定決心

亂入機體: 吉姆防禦特裝型
可捕獲機體:/

事件任務: 死守HLV3回合
挑戰任務: 3回合內,肯擊破3機以上

敵人配置:61式戰車*8 吉姆指揮官型*12 陸戰型吉姆*6 陸戰型高逹*1 吉姆狙擊型II *1

勝利條件:堅守7回合或清場

肯的傷害約為4000,需要帶加斯基支援或我方部隊削血

三回合後,左右兩方各出現61式戰車*2 吉姆指揮官型*3

失落戰爭編年史 STAGE04 兩雄決戰

亂入機體: 太空坦克II
可捕獲機體: 吉姆*3

事件任務: 擊破馬特
挑戰任務: 肯擊破馬特

敵人配置:61式戰車*6 陸戰型吉姆*12 量產型太空坦克*4 吉姆*3 狙擊型吉姆改*4 大型陸戰艇(吉姆*3) 陸戰型高逹(馬特)*1 陸戰型吉姆(亞尼許)*1
反MS用陷阱*6

任務79:肯與馬特交戰2次以上後,由肯擊破馬特

反MS用陷阱的範圍是4格,往前進軍突然有陷阱出現, 反MS用陷阱有10000HP
利用HP較少的61式作踏板,先清除上下兩側的反MS用陷阱>狙擊型吉姆>量產型太空坦克

一開始肯向前與加斯基合作攻擊亞尼許,然後加斯基上前用機槍補刀,然後跑到肯後方
第二回合,肯上前敵方回合馬特會上來拼刀,拼兩次刀後打掉就行了

事件完成後左方出現噴射型核心推進機*18,右方大型陸戰艇前出現亂入機體

SIDE STORY 宇宙閃光的盡頭 01 2架G

前半

挑戰任務:弗特擊破5台敵機

後半

亂入機體: 高機動試作型渣古
可捕獲機體: /

事件任務: 擊破契貝
挑戰任務: 純種駿馬擊破契貝

敵人配置: 渣古II*9 大魔*9 姆賽*2 契貝*1

任務85: 純種駿馬擊破契貝

純種駿馬一炮打5000左右,內部有三台鋼加農
後面走上去,鋼加農打WEAK POINT然後戰艦補刀

事件完成後
上方出現桑給巴爾*1 力奇大魔II*3 迅猛渣古*1

純種駿馬命中很低,配合支援攻擊來儲GET吧

SIDE STORY 宇宙閃光的盡頭 02 宇宙閃光的盡頭

亂入機體: 高機動型勇士
可捕獲機體: 渣古II*15

事件任務: 擊破契貝
挑戰任務: 弗特或魯斯擊破契貝

敵人配置: 姆賽*2 契貝*1
敵方第一回合在艦隊前方出現增援 力奇大魔*5 渣古II*8

先以4號機攻擊WEAK POINT,再以5號機巨型格林炮擊破.
完成事件後 我方4號機離隊 勝利條件改為經過6回合
左方出現敵人大部隊 姆賽*2(渣古II*3) 力奇大魔*6 渣古II*6
倒數5回合左方出現敵人增援
力奇大魔II*6 桑給巴爾*1 布勞‧布羅*1 迅猛渣古(馬列特桑吉機)*1
倒數4回合右方出現渣古II*5
倒數3回合左方出現 姆賽*3(渣古II*3)
倒數2回合地圖中央上下方出現大魔*6

戰力不足的話在地圖右方等6回合結束也可以過關

SIDE STORY 宇宙閃光的盡頭 03 和平

亂入機體: 高機動型勇士
可捕獲機體: 渣古II*6

事件任務: 擊破馬列特
挑戰任務: 弗特擊破馬列特

敵人配置: 表側:力奇大魔*12 迅捷渣古(馬列特機)*1 力奇大魔II*3桑給巴爾*1姆賽*2(渣古II*3)
裡側:力奇大魔*9 渣古II*9 宇宙魔蟹*1 契貝*1 姆賽*4

任務86:於同一回合內擊破馬列特隊的所有單位

一開始馬列特隊與戰艦會移動到裡側,力奇大魔則會在表側移動到地圖中央才轉移到裡側
開局分一個小隊連同5號機前往上方.在弗特擊破掉馬列特後,同一回合把跟著的三台力奇大魔II擊墜就可以了

事件完成後裡側戰場下方出現 力奇大魔*3 宇宙魔蟹*2迅捷渣古(馬列特機)*1

全滅敵人後過關无觅相关文章插件,快速提升流量

樂於享受娛樂影音生活,喜歡日劇與電影,推廣宗旨為 【一個人不可能看完每部電影,但至少要知道你看過的電影中價值在哪裡!! 】 並對於電玩遊戲有著熱愛。喜歡追蹤這些資訊,請加入FB粉絲頁

一般留言 (13)

 1. 請問MSIGLOO-STAGE04的6回合內擊破4艘戰艦任務
  我每艘戰艦都要打3次
  每次都回合內失敗 沒辦法擊破4艘 最多3艘
  攻擊力很低是為什麼呢

 2. 請問何時會把攻略完成

 3. 任務90:由克莉絲擊破米哈路 我打左n次都係符合條件但係沒顯示完任 請教師兄我可以點好似中bug 咁 差少少白金

 4. 你好!
  我想問一下如果買左[一年戰爭版]的阿寶,
  之後再買[馬沙的反擊]的阿寶,
  會是當作同一位機師?還是2位不同的機師?

 5. 同樣Z傳最後關卡任務, 「6 回合內擊破尊尼」
  Anthony Wong:「翻譯有誤 日版是顯示斯洛哥的」
  翻譯錯誤證明中文版果然太噁心= =
  是指打到最後的斯洛哥?, 6回合很噁心的任務耶…

  另外想問ZZ傳最後關卡任務, 「由露擊格雷米」
  1. 格雷米?古利明? 我搞盡腦汁先轉到 格雷米=古利明
  2. 露? 我用阿露打爆古利明, 無完成到任務
  中文翻譯….我情願睇返日文…

 6. 怎樣在艦出擊時就乘搭SFS?

 7. 搵到了=.=
  任務90: 兩回合內由克莉絲擊破米哈路

 8. 任務90:由克莉絲擊破米哈路
  又冇其他人其他機, 已經用埋手部機關炮打死米哈路
  都係話我未做既, 打左3次了, 唔通有bug??

 9. 任務155:6回合內擊破尊尼

發表留言